Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In januari 2023 is de Regeling Collectieve Woonintiatieven opengesteld, waarmee de provincie ondersteuning biedt voor de haalbaarheids- en ontwikkelfase van duurzame en betaalbare woningbouwprojecten van collectieve initiatiefnemers en sociale ondernemingen. Met de regeling is tevens invulling gegeven aan de op 13 mei 2022 door uw Staten met grote meerderheid aangenomen motie M56-2022
‘Stimuleren Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’. Verder richten we ons op het realiseren van (meer) flexwoningen wat de komende jaren zijn beslag zal krijgen (zie hiervoor de memo gedeputeerde) en hebben we volop aandacht voor de huisvesting voor ouderen.