Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023
Aantal handelsbevorderende activiteiten 12 handelsmissies
12 informatie-bijeenkomsten
90 trade relationsgesprekken
12 handelsmissies
12 informatie-bijeenkomsten
90 trade relationsgesprekken

Aantal deelnemende bedrijven/kennisinstellingen 60 60

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstellingen ten aanzien van handelsbevordering zin gehaald en zelfs overtroffen. Toelichting op de behaalde resultaten vinden plaats via het jaarverslag van de BOM.