Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Opslag en conversie voor een haalbare en betaalbare energietransitie   2 pilots gestart    
Uitrol van een nieuwe technologie een bijdrage levert aan het eerder en/of tegen geringere kosten behalen van de provinciale energiedoelstellingen   1 project gestart    

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

2 pilots Opslag en conversie: (1) Cellcius: waarbij verkend wordt of een mobiele zoutbatterij kan worden ingezet voor de verwarming van een woonwijk in Sint-Oedenrode of Eindhoven. (2) Frankenthalerstraat Breda: gebiedsontwikkeling waarbij toegewerkt wordt naar een open energiesysteem van de toekomst met een belangrijke rol voor zware laadinfrastructuur en opslag van energie.   

1 project gestart: Kempisch bedrijventerrein als onderdeel van een toekomstige systeemoplossing.