Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn initiatieven van (inter)nationale topcultuur ondersteund via het Brabant C Fonds. Via de uitvoeringsagenda 2023 is medio 2022 besloten om het Brabant C Fonds nog een jaar te verlengen. Bij het opstellen van de uitvoeringsagenda 2024-2027 op basis van het nieuwe beleidskader 2030 wordt de inzet voor 2024 en verder bezien.