Omschrijving (toelichting)

Met de Landbouw Innovatie Brabant (LIB) worden innovaties aangejaagd en ondersteund die bijdragen aan duurzame en vitale land- en tuinbouw die een bijdrage levert aan de kwaliteit van het platteland met maatschappelijke verankering. Bijdragen aan systeemverandering staat centraal in het ondersteunen van innovaties met daarin sleutelbegrippen als waardecreatie, kringlooplandbouw en doornontwikkeling. LIB doet dit op een laagdrempelige manier door vroeg in het innovatieproces vanuit de optiek van de primaire sector (vanuit de brede omgeving bezien) ondersteuning te bieden door o.a in contact brengen met juiste netwerk, ondersteuning in het opwerken van idee tot project, financiële bijdrage en nazorg/doorontwikkeling.

Indicator: 
•    Aantal initiatieven ondersteund door LIB. 

 Streefwaarden  2022 2023
 Aantal ondersteunde initiatieven  30 30

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn 28 projecten afgerond en is een bijdrage geleverd aan 41 projecten. Namelijk 12 lopende en 29 nieuwe projecten met een innovatie impuls (financiële spin-off) van circa vijf miljoen euro op de bovengenoemde thema's. Op https://www.stuurgroeplib.net/ staat gedetailleerde informatie over de verschillende LIB-activiteiten inclusief jaarverslagen.