Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025
Rapportage over resultaten 1 1 1 1

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Zie  Statenmededeling over de meetresultaten van10 okt 2022. Project roulerende meetstations luchtkwaliteit is in 2022 van start gegaan met metingen in Etten-Leur en Rosmalen. Daarna in Baarle-Nassau en de Graspeel (gemeente Maashorst).