Omschrijving (toelichting)

•    We zorgen voor een veilig OV-systeem: aantal incidentmeldingen is lager dan in het voorgaande jaar.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Aantal incidentmeldingen in 2022 was 2.439 t.o.v. 2.260 in 2019 met name veroorzaakt door het aantal zwartrijders.