Omschrijving (toelichting)

•    Om het fietsgebruik te stimuleren realiseren we een netwerk van snelfietsroutes: snelfietsroutes van het programma Fiets in de Versnelling 2016-2020 zijn gerealiseerd (3 in 2022, 7 in 2023 en 9 in 2025). 
•    Vaststellen van het Brabants netwerk voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040.
•    Afspraken over investeringen (inclusief fietsparkeren) ihkv Nationaal Toekomstbeeld Fiets tijdens BO-MIRT 2022. 

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Met de BO-MIRT afspraken zijn eerste belangrijke stappen gezet in het realiseren van het Brabants Toekomstbeeld Fiets (BTF). Om de ambities uit BTF te kunnen realiseren, continueren we ook de inzet van Ons Brabant Fietst. De realisatie van het snelfietsroutenetwerk zal ook last krijgen van de recente Porthos-uitspraak over het vervallen van de bouwvrijstelling. De routedelen Tilburg – Waalwijk, Tilburg – Rijen en Uden – Nistelrode zijn gerealiseerd.