Omschrijving (toelichting)

Indicator

2022

2023

2024

2025

Aantal kilometers (cumulatief) herstelde beken en kreken en Natuurvriendelijke oevers (Kaderrichtlijn Water doelstelling 610 km in 2027)

100

200

300

400

Aantal (cumulatief) opgeloste vismigratieknelpunten (KRW doelstelling 232 stuks in 2027)

50

75

125

150

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is de Bijdrageregeling Water en Bodem opgesteld. Het afgelopen jaar zijn er 11,9 kilometer herstelde beken en kreken en Natuurvriendelijke oevers en 30 opgeloste vismigratieknelpunten gerealiseerd; daarnaast bevinden diverse projecten zich in de planvormingsfase of in uitvoering.  In de eerste helft van 2023 wordt de totale planning tot en met 2027 besproken in GS-Noord-Brabantse Waterschapsbond.