Omschrijving (toelichting)

Indicator

2022

2023

2024

2025

Percentage landbouwgrond dat deelneemt aan 7e NAP in de 8 met nitraat meest vervuilde grondwaterbeschermingsgebieden 

60%

65%

70%

80%

Aantal van de 8 met nitraat meest vervuilde grondwaterbeschermingsgebieden dat voldoet aan de norm (van 50 milligram nitraat/liter) in 2025

6

6

6

8

Percentage  deelnemers aan Schoon Water voor Brabant 2022-2026 in de 11 meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden (blijvende inspanning nodig)

80%

80%

80%

80%

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De doelstelling voor het project 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (NAP) is nog niet helemaal bereikt. Partijen hebben daarom besloten na intensief overleg om dit project door te zetten. Het ministerie van I&W heeft de benodigde financiering voor 2023 beschikbaar gesteld. Daarna moet het project overgaan/ opgenomen worden in het NPLG. Door deze extra inzet kunnen de inspanningen worden geleverd om de doelstelling van het project te behalen.