Omschrijving (toelichting)

Onder “gemeenten” worden ook verstaan gesprekken met vertegenwoordigers of groepen van gemeenten.

Streefwaarden:

Indicator 2022 2023 2024 2025
Gemeenten die stappen zetten om fitheid tegen ondermijning te vergroten 15 15    

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De beoogde gesprekken met gemeenten hebben plaatsgevonden, waarbij het accent vanaf medio 2022 steeds meer ligt bij de geïntroduceerde Brabantse norm weerbare overheid. Dit als opvolger van de piramide naar een fitte gemeente.