Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Afsprakenkader over governance en uitvoering RES 1.0 Vastgesteld afsprakenkader      
Aantal RES’en   4 opgeleverde voortgangs-rapportages   4 opgeleverde voortgangs-rapportages

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De regio’s werken nu aan een voortgangsrapportage die voor 1 juli 2023 bij NP RES moet worden ingediend.