Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025
Verhouding (semi-)publieke laadpunten / elektrische personenvoertuigen Minimaal 1 (semi-)publiek laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen Minimaal 1 (semi-)publiek laadpunt per 5 elektrische personenvoertuigen    

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2022 is er binnen Brabant sprake van een verhouding van 1 laadpunt per 4,7 elektrische personenvoertuigen. De acties die medio 2022 door provincie, gemeenten en contracteigenaar zijn doorgevoerd voor een snellere plaatsing van laadpalen, hebben daarmee hun vruchten afgeworpen.