Omschrijving (toelichting)

Indicator Opgave 2012 t/m 2027 2022 2023 2024 2025 t/m 2027
Gerealiseerde ha (cumulatief) 15.200 7.500 9.000 10.500 15.200

 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) over 2022 beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de ingerichte hectares per 31 december 2022. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting uit rond de 6.900 ha. Het inrichten van NNB gronden is vertraagd door prijs- en kostenstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.  Op dit dat moment zijn er ongeveer 2.500 ha onderhanden in lopende projecten. Deze hectares worden de komende jaren gerealiseerd.