Omschrijving (toelichting)

Indicator Opgave 2012 t/m 2027 2022 2023 2024 2025 t/m 2027
Gerealiseerde ha (cumulatief) 9.600 5.700 6.700 7.700 9.600

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Zodra de Voortgangsrapportage Natuur (VRN) over 2022 beschikbaar is, wordt er een statenmededeling opgeleverd met de verworven hectares per 31 december 2022. De cumulatieve realisatie komt naar verwachting iets lager uit rond de 5.600 ha.