Omschrijving (toelichting)

Indicator Opgave 2012 t/m 2035 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerde ha (cumulatief) 1.150 185 259 333 408

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De cumulatieve realisatie per 31 december 2022 is 152 ha en bij het GOB zijn op dat moment ruim 300 ha onderhanden in lopende projecten. Deze hectares worden de komende jaren gerealiseerd.