Omschrijving (toelichting)

• De provincie voert planmatig beheer en onderhoud uit op de provinciale infrastructuur zoals afgesproken in de meerjarige kwaliteitsvisie (KOPI, 2018). Score van de kwaliteitsindicator voor de onderdelen doorstroming, fietspaden en verkeersveilige inrichting binnen vastgestelde bandbreedte. 
• We geven inzicht in de consequenties van de verschillende scenario’s voor bezuiniging op beheer en onderhoud provinciale wegen: gereed 1e helft 2022.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van de meerjarige onderhoudsplanning is groot onderhoud uitgevoerd op de N395 Hilvarenbeek – Oirschot, N264 bij St.-Hubert en N279 Asten - Meijel.
Dit jaar is voor het eerst een indicator opgenomen omtrent de verkeersveilige weginrichting. In deze indicator worden verschillende aspecten gemeten en gewogen die leiden tot een score op hoe veilig de provinciale wegen zijn ingericht. De score komt uit op 77%. Ter verbetering van de verkeersveiligheid is een aantal gevaarlijke oversteken gesaneerd en een rotonde N397 Boevenheuvel gerealiseerd. Er is onderzoek gedaan naar besparing op het gebruik van grondstoffen bij het aanbrengen van kantmarkeringen. In 2023 wordt het aanbrengen van kantmarkering op het gehele areaal van provinciale wegen en fietspaden afgerond op basis van de onderzoeksresultaten. 
De bezuiniging op de beheer- en onderhoudstaak is bij de herijking van KOPI in 2022 vastgesteld.