Omschrijving (toelichting)

•    Vervolgafspraken Toekomstbeeld OV 2040 bij BO-MIRT 2022. 
•    Vervolgafspraken over OV Breda- Gorinchem – Utrecht / A27 bij BO-MIRT 2022. 
•    Vervolgstappen Brainportlijn, De Run en HOV/HUB Eindhoven in 2022. 
•    Vervolgafspraken nav HOV studie Breda in 2022. 
•    Afspraken over realisatie HOV-voorzieningen kom Aalst (voormalige N69).
•    Start voorbereiding / uitvoering PHS in 2022 (oplevering 2030).
•    Realisatie Maaslijn door derden: oplevering in 2024.
•    Bus Rapid Transit Eindhoven – Meierijstad – Nijmegen (onderdeel A50 pakket in RMP): onderzoek uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)