Omschrijving (toelichting)

Natuurinclusieve landbouw staat nog aan het begin en kent een flinke kennisachterstand vergeleken met de gangbare en biologische landbouw. Veel agrariërs die een stap overwegen naar omschakeling hebben vragen over de natuurinclusieve maatregelen en hun impact op de productie, kosten en baten, afzetmarkten, enzovoort. Met financiële ondersteuning zijn twaalf inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw operationeel. Bedrijfsadviseurs zijn vaak nog gewend om te werken met gangbare bedrijfsmodellen en denkwijzen die uitgaan van een zo hoog mogelijke productie via inzet van hulpstoffen.

Indicator: 
•    Aantal bijeenkomsten georganiseerd voor kennisontwikkeling/uitwisseling op inspiratiebedrijven. ( aantal: 30 per jaar)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn 24 bijeenkomsten georganiseerd op inspiratiebedrijven. Dit zijn er minder dan we hadden beoogd te organiseren. In de tweede helft van 2022 viel de belangstelling tegen, waarschijnlijk vanwege de onrust in de landbouw.