Omschrijving (toelichting)

Indicator  

2022 

2023 

2024 

2025 

Aantal deelnemers aan kennisuitwisseling op praktijklocaties 

500 

500 

500 

500 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)