Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

We hebben een uitvoeringsagenda brede welvaart opgesteld. Deze is in het najaar van 2022 door GS vastgesteld. De uitvoeringsagenda geeft invulling aan de rolneming van de provincie. Doelstelling is brede welvaart als samenbindend thema te verankeren in al ons beleid, brede welvaart steviger op de agenda te krijgen en samen met partners aan de slag te gaan en inzicht in brede welvaart te vergroten.