Omschrijving (toelichting)

Op basis van de meest recente inzichten moeten van de ongeveer 4.400 locaties waar bedrijfsmatig in Noord-Brabant vee wordt gehouden op ongeveer de helft van deze locaties één of meer stallen worden aangepast per 1 juli 2024, waarbij veehouders een vergunning moet hebben aangevraagd voor 1 oktober 2023. De verwachting is dat ongeveer een derde van de locaties zal worden beëindigd voor of op 1 juli 2027. Met de Routekaart Stalaanpassingen 2024, zoals vastgesteld door GS op 19 juli jl. wordt een coherent geheel van acties aangegeven om de keuzes die ondernemers op afzienbare termijn moeten maken te faciliteren waar nodig en gewenst. De Routekaart geeft opnieuw impulsen om als overheid maximaal mogelijk te maken dat de betreffende veehouderijbedrijven op de afgesproken datum hun verouderde stalsystemen hebben aangepast, dan wel dat de veehouderij op die locatie is beëindigd of is omgeschakeld naar natuurinclusieve landbouw. Inmiddels is de vergunningverlening volledig tot stilstand gekomen. Naar verwachting komt deze in de tweede helft van 2023 weer op gang.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)