Omschrijving (toelichting)

Verplichte indicator: De opkomstcijfers in Noord-Brabant van verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en gemeenteraden, weergeven in % kiezers/stemgerechtigden

Afspraak is geen percentage op te nemen, maar achteraf te rapporteren over de opkomst.

 

 

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

De opkomst bij de Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 in Noord-Brabant bedroeg 46,9%.