Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In de tweede helft 2022 is door de speciaal coördinator netschaarste Brabant/Limburg een Landelijk Actieprogramma Netschaarste opgeleverd, gericht op het opheffen en voorkomen van congestie op het elektriciteitsnet voor de kortere termijn. Beide provincies hebben een belangrijke rol gespeeld in het aanleveren van ervaringen en adviezen voor dit actieprogramma. De opzet voor de provinciale taskforce netschaarste heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Voor de middellange termijn is met de RES-regio’s en netbeheerders een proces opgestart voor een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Insteek van dit programma is om als overheden en netbeheerder meer regie te hebben op opwek en afname van energie en de daarvoor benodigde energie infrastructuur. Medio 2023 moet de eerste pMIEK door de provincie worden opgeleverd. Daarnaast is in 2022 een energiesysteemstudie voor de provincie opgestart, bedoeld om meer inzicht te krijgen in noodzakelijke aanpassingen aan het energiesysteem en op basis daarvan proactief met netbeheerders en RES-regio’s te gaan acteren.