Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Via de inzet vanuit BrabantSport hebben we, samen met partners zoals NOC*NSF talenten gefaciliteerd in het nastreven van hun ambities als topsporter.