Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is een evaluatie uitgevoerd van de talenthubregeling (zie memo gedeputeerde). De positieve uitkomst van de evaluatie is meegenomen bij het opstellen van het Beleidskader Levendig Brabant 2030.?