Omschrijving (toelichting)

Verouderde stalsystemen met relatief hoge emissies moeten voldoen aan de in de Interim Omgevingsverordening (IOV) gestelde eisen. De stallen moeten op 1 juli 2024 zijn aangepast. 


We blijven onze First Movers-regeling inzetten om veehouders die als eersten investeren in een innovatief brongericht stalsysteem financieel te ondersteunen. We proberen de financiële middelen van het Rijk versneld beschikbaar te krijgen om alle Brabantse veehouders, die in een brongericht systeem willen investeren, te ondersteunen. We streven ernaar dat vóór eind 2023 25 Brabantse veehouders subsidie krijgen via de landelijke SBV-regeling (Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen) voor de ontwikkeling van een brongericht stalsysteem. Waar nodig leveren we maatwerk om aan de provinciale regelgeving te voldoen. 

Streefwaarden 2022 2023
Aantal veehouders financieel ondersteund die als eersten investeren in een innovatief bron gericht stalsysteem met de First Movers-subsidie 12 13

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Vorig jaar is een openstelling van de First Movers regeling geweest, deze liep tot en met 28 januari 2022. Hierin zijn 6 aanvragen goedgekeurd. Hiernaast was er de 3e openstelling van de landelijke SBV-regeling, van de 12 goedgekeurde projecten zijn er 7 uit Noord- Brabant. In de 3 openstellingen samen zijn er ruim 30 projecten in Noord-Brabant goedgekeurd.