Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Naast de ondersteuning via een 7-tal loketten voor uniek sporten waar mensen met een beperking of chronische terecht kunnen wordt ook via het BrabantSport Fonds side-events bij topsportevenementen mogelijk gemaakt. Tot slot heeft GS in het 2e kwartaal van 2022 ook besloten tot een bijdrage aan de Para Tennis Masters in Oss en de Parkinson games die begin 2023 worden georganiseerd in Eindhoven.