Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In augustus 2022 heeft de Vuelta plaatsgevonden, met 2 etappes op Brabants grondgebied ‘s-Hertogenbosch-Utrecht, Breda- Breda. Bij dit evenement zijn ook cross-overs gerealiseerd met andere beleidsdoelstellingen op het gebied van onder andere duurzaamheid en gezond bewegen. Begin 2023 is evaluatie uitgevoerd (zie memo gedeputeerde). Verder is samen met partners en medeoverheden gewerkt aan het onderzoeken van kansrijke projecten.