Omschrijving (toelichting)

We zijn Leadpartner van de Dutch Food week en organiseren in dat kader een reeks van evenementen die bijdragen aan een verbeterde boer-burger-relatie. Daarnaast hebben we op basis van de PON & Telos-quickscan een afwegingskader gemaakt op basis waarvan men kan toetsen welke overige initiatieven het beste passen bij de veranderpaden die wij binnen het programma Landbouw en Voedsel voor ogen hebben. Aan de hand van het afwegingskader selecteren we als provincie één of enkele initiatieven om te ondersteunen.

Indicator: 
•    Ondersteunde initiatieven (aantal: 1 in 2022)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

•    Eind 2022 is besloten om een pilot van Boerschappen en Vitam cateraar te ondersteunen om kinderen op scholen voedzame maaltijden van (biologische) producten van Brabantse boeren aan te bieden. Deze pilot zal starten in de loop van 2023.