Omschrijving (toelichting)

•    In deze bestuursperiode besluit over / onderzoek naar potentie van minimaal 3 komomleidingen.
•    Realiseren Schaalsprong Fiets: 20% meer fietskilometers (op de snelfietsroutes in 2027 tov 2017) in samenwerking met de Brabantse gemeenten.
•    Fietsstimulering via werkgevers: 200 werkgevers die fiets stimuleren in hun organisatie via Sjees gangmakers in 2022.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)