Omschrijving (toelichting)

•    MIRT-verkenning spoorknooppunt ‘s-Hertogenbosch opgeleverd in 2023 
•    Definitieve afspraak met Rijk, regio en bedrijfsleven over de trimodale ontwikkeling haven Loven (Tilburg) op de corridor Rotterdam – Venlo in 2022. 
•    Vervolgafspraken tijdens BO-MIRT 2022 over Eindhoven als internationaal knooppunt nav het brainport onderzoek.
•    We innoveren 6 bestaande OV-knooppunten tot mobiliteitshubs en ontwikkelen we samen met gemeenten minimaal 6 nieuwe innovatieve mobiliteitshubs in de periode tot 2023.
•    MobilitymoveZ.NL heeft in de periode 2020-2023 20 nieuwe mobiliteitsoplossingen getest, waarvan 10 ook succesvol verder in de praktijk zijn gebracht.
•    Talking Traffic heeft in 2023 minimaal 6 mobiliteitsdiensten operationeel in Brabant via slimme verkeerslichten.
•    In 2025 is het maatregelenpakket De Run uitgevoerd.
•    Afspraken over fietsparkeren Breda, Oss en ’s-Hertogenbosch in 2022. 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De trimodale ontwikkeling van haven Loven is herbevestigd tijdens BO-MIRT en wordt als cruciaal gezien voor de ontwikkeling van de goederencorridor Rotterdam -  Venlo.
Daarnaast zijn afspraken gemaakt over fietsparkeren als onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorknoop ’s-Hertogenbosch. N.a.v. een eerdere BO-MIRT afspraak is onderzoek gedaan naar fietsstallingen in Oss en Breda. In 2023 zal gestart worden met de realisatie (in Breda onderdeel van de mobiliteitsdeal). Belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie zijn ook gedragsmaatregelen en smart mobility. Via het programma SmartwayZ.NL zijn er verschillende toepassingen op het gebied van slimmer reizen en smart logistics uitgerold en is de werkgeversbenadering verder geïntensiveerd.