Omschrijving (toelichting)

Een belangrijk instrument om onze doelen voor een vitalere agrarische bodem te realiseren is BodemUP 2.0. Dit project helpt boeren bij het nemen van maatregelen voor een duurzamer bodem- en waterbeheer.  

Indicator

2022

2023

2024

2025

Aantal hectaren (cumulatief) landbouwareaal binnen BodemUp en/of Natuur-inclusieve landbouw / biologische landbouw

1.500

3.000

6.000

12.000

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 zijn via BodemUP 1.0, 580 agrariërs in Noord-Brabant begeleid bij het nemen van bodemmaatregelen. Op meer dan 3.600 hectare is minimaal 1 maatregel genomen.