Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Als onderdeel van de kunstplanperiode 2021-2024 zijn ook in 2022 een aantal van 54 professionele (inclusief Philharmonie Zuidnederland) en 18 amateurinstellingen ondersteund. Voor vier instellingen, welke niet in aanmerking zijn gekomen voor de meerjarige subsidie, lopen nog juridische procedures.