Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025

Ondernemers en burgers die investeren in hun groene leefomgeving

 

Aantal uitgevoerde maatregelen/initiatieven

 

35 p.m. p.m. p.m.

p.m.: afhankelijk van de invulling van het natuur- en landschapsbeleid in het nieuwe beleidskader Natuur

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is invulling gegeven aan 34 groene burgerinitiatieven en 8 groene initiatieven via Crowdfunding voor Natuur. Daarnaast is in 2022 samen met de Waterschappen de regeling Schoolpleinen van de Toekomst eenmalig opnieuw opengesteld wat geleid heeft tot de realisatie van nog eens 50 groene schoolpleinen.