Omschrijving (toelichting)

Indicator 2022 2023 2024 2025
Gerealiseerde ha via de stimuleringsregeling Landschap en de subsidieregeling voor de aanleg van landschapselementen en het herstel van cultuurhistorische landschapselementen 15 ha 15 ha 15 ha 15 ha
Beheerde ha via de stimuleringsregeling Landschap 450 ha 450 ha 450 ha 450 ha

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2022 is ongeveer 50 ha nieuw gerealiseerd en was in totaal 338 ha in beheer. De getallen voor beheer blijven achter op de indicatorwaarde mede als gevolg van achterblijvende aanvragen vanuit agrariërs, die in 2022 in onzekerheid zaten rond de definitieve invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat leidt tot uitstel van beheeraanvragen voor landschapselementen omdat deze ook van invloed kan zijn op de omvang van hun GLB-aanvraag die pas in 2023 definitief wordt.