Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023
Brabant leert; Minimaal 5000 Brabanders krijgen de mogelijkheid zich gesubsidieerd om- en bij te scholen richting kansrijke beroepen en t.b.v. krapte- en transitiesectoren 2500 2500

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Tijdens de coronacrisis is het scholingsplatform BrabantLeert gelanceerd. Het platform geeft direct en onbeperkt toegang tot cursussen, trainingen en opleidingen voor alle inwoners van de provincie Noord-Brabant, waar het gros van het aanbod gratis is met behulp van diverse regelingen zoals NL leert door. Inmiddels is het platform ruim twee jaar actief en zeer succesvol. Eind 2022 waren in totaal 7.738 Brabanders geholpen met om- of bijscholing. Er is in december 2022 een Brabants scholingsfonds opgericht en de inrichting van het platform is omgevormd naar transities en bijbehorend scholingsaanbod. Hierbij wordt samengewerkt met alle onderwijsaanbieders, de opleidingsfondsen en de overheden in Brabant en het Rijk.