Omschrijving (toelichting)

De landbouw- en voedselketens worden beleefd als belangrijk onderdeel van de brede welvaart in Brabant. Korte ketens worden vaak gezien als een belangrijk middel om dit te bereiken: de consument koopt direct bij de boer of met maximaal één schakel ertussen. De afgelopen jaren is gebleken dat veel initiatieven het niet volhouden. We zijn als provincie partner in het door LNV ingestelde netwerk korte ketens en regionale voedselstrategieën. Op basis van nationaal onderzoek en ervaring in Brabant (o.a. via het LIB) bouwen we een expertisenetwerk waar ondernemers kunnen aankloppen. De ondersteuning die wij bieden komt landelijk tot stand door het door de LSKK (Landelijke Samenwerking Korte Keten) op te zetten steunpunt. Dit is een samenwerking tussen meerdere provincies en LNV. Hier kan een individuele korte keten ondernemer advies krijgen. De provincie Noord-Brabant draagt hier op dit moment met name financieel aan bij, echter wordt er hard gewerkt om capaciteit te werven zodat er ook organisatorisch aan bij kan worden gedragen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Tijdens de activiteiten van de Dutch Food Week zijn meerdere korte keten ondernemers betrokken. Binnen het project ‘Goed Eten in Brabant’ zijn er trainingen voor ondernemers georganiseerd over o.a. storytelling. Boeren zijn vaak gespecialiseerd in de productie en minder in andere vaardigheden zoals het verhaal vertellen en het contact met de consument.