Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023
Human Capital agenda: in beeld brengen van de toekomstige arbeidsmarkopgaven als gevolg van maatschappelijke transities  50% 100%

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

De tekorten in de sectoren energie, data en ICT en hightech lopen op. Met het hbo en wo hebben we afspraken gemaakt over versterking van de samenwerking tussen werkgevers in deze transitiesectoren met het onderwijs: met onze ondersteuning zijn inmiddels zogenaamde Expertisecentra opgericht (o.a. FECT) en worden met zogenaamde SPRONG-programma’s op het gebied van Biobased en circulaire economie, digitale transformatie en Smart Mobility ondersteund. Met de kennispacten mbo en ho werken we aan een gezamenlijke human capitalagenda.