Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Sinds 2022 werkt het LOF met een nieuwe investeringsstrategie, welke ruimere mogelijkheden voor het verstrekken van leningen De marketingstrategie is in de zomer van 2022 gelanceerd. Het LOF is inmiddels breed onder de aandacht gebracht bij leisure-ondernemers. We zien ook dat dit leidt tot meer verstrekte leningen en meer lopende aanvragen.