Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In de begroting van 2023 zijn voor gezondheid indicatoren opgenomen waarover in de S&V documenten wordt gerapporteerd.