Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Voor de lancering van de nieuwe investeringsronde BOF2 moet een procedure van wensen en bedenkingen worden doorlopen. In 2022 is de aanbesteding van fondsmanager afgerond. In het investeringsklimaat hebben we te maken met diverse ontwikkelingen daardoor de lancering vertraging oploopt.