Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

26 januari 2023 is duidelijk geworden dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet een verder opgeschoven is van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. Het uitstel is vooral ingegeven door het digitaal systeem achter de wet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het uitstel geeft de ketenpartners de mogelijkheid om de werking van het DSO grondiger te testen.