Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Met de jaarlijkse restauratieregeling zijn 12 monumenten ondersteund. Bij deze succesvolle regeling overtroffen ook dit jaar het aantal aanvragen het beschikbare budget. Daarnaast is besloten tot ondersteuning van de herbestemming (doorontwikkeling) van het Clarissenklooster te Megen, één van de Brabantse iconen waarmee het verhaal van Religieus Brabant tot uiting komt (zie statenmededeling). Tot slot maken we met het Erfgoeddeal project ‘Watermolenlandschappen’ het historische landschap rondom een drietal watermolens klaar om ze in te zetten voor waterbuffering en -berging.