Omschrijving (toelichting)

Vanuit het grondwaterconvenant lopen diverse acties met de samenwerkende waterpartners om de onttrekkingen te beperken onder andere door Waterbesparing en terugdringen laagwaardig gebruik van drinkwater en bij industrie. 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Omvang vergunde grondwateronttrekkingen in miljoen kubieke meter 285 (*)  (*)  (*)  (*)

(*) afhankelijk van de ontwikkelingen, de streefwaarde geeft nu de totale vergunde omvang aan van drinkwaterbedrijven en industrie weer, van de vergunningen waar de provincie bevoegd gezag voor is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)