Omschrijving (toelichting)

•    Wilhelminakanaal geschikt voor klasse IV schepen tot en met haven Loven (Tilburg): oplevering in 2025.
•    Vervolgafspraken over de realisatie van truckparking(s) op corridor Rotterdam – Venlo.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van onderzoek is verbreding en verdieping voor klasse IV niet haalbaar in de huidige omstandigheden. De focus komt te liggen op betere benutting van de bestaande waterinfrastructuur. De positieve uitkomst van een onderzoek door het Rijk naar de juridische mogelijkheden van het realiseren van truckparking langs rijkswegen biedt kansen. In het BO-MIRT is een afspraak gemaakt over een last mile spooroplossing voor bedrijventerrein Moerdijk.