Omschrijving (toelichting)

Via het medewerkersonderzoek meten we periodiek hoe medewerkers werkgeverschap van de provincie beoordelen en waar nodig worden acties geformuleerd en uitgevoerd om deze score te verbeteren.
Indicator: Score werkgeverschap in het medewerkersonderzoek (streefwaarde: 7,2, voorjaar 2021 7,2).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Werkgeverschap is niet specifiek meegenomen in het Medewerkers Onderzoek van 2022, omdat onderwerpen in het kader van Anders Werken, Ontmoeten en Reizen voorrang hebben gekregen. Er is in 2022 een start gemaakt met een instroom- en exitmonitor. Dit zal in 2023 eerste inzichten geven op werkgeverschap. Inmiddels is een opzet gemaakt voor het jaarlijks uitvoeren van een breed uitgezet medewerker onderzoek en worden, aan de hand van behoefte uit de organisatie, één of meerdere thema onderzoeken uitgezet onder de medewerkers of een gedeelte van de medewerkers. Goed werkgeverschap blijft hierin een thema.