Omschrijving (toelichting)

De biologische landbouw komt meer en meer in de belangstelling te staan. Het is een kernpunt bij de Farm to Fork/Green Deal-strategie van de Europese Unie, die inzet op groei van vraag gestuurde biologische landbouw. De afzet van biologische producten neemt geleidelijk toe, ook in Nederland, en biologisch verschuift van een niche naar een aanbod voor een steeds grotere groep mensen. Ten slotte is de biologische sector belangrijk voor ecologische en technologische innovaties. Deze worden dan weer overgenomen in de gangbare landbouw.


Door het aanbieden van adviseurs die adviesgesprekken voeren met melk- en vleesveehouders en akkerbouwers/groentetelers die de overstap naar biologisch overwegen zetten we in om meer Biologische landbouw in Brabant te realiseren. Voorlopig zetten we in op 30 ondernemers eind 2023. Op bedrijfsniveau worden de te nemen stappen in kaart gebracht. Agrariërs die willen doorgaan, kunnen gezamenlijk deelnemen aan een oriëntatie cursus. Vanuit economisch toonaangevend zetten we in op high tech oplossingen die o.a. van belang zijn in relatie tot de arbeidsintensiviteit. 
Het stimuleren van de vraag/afzet biologisch is van belang. We dragen bij aan een pilot biologische groente op de winkelvoorraad van 2 supermarkten.

Streefwaarden 2022 2023
Aantal uitgebrachte omschakeladviezen biologische landbouw (melkvee en akkerbouw) 15 30

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn 22 omschakeladviezen uitgebracht in 2022, dat is boven de bepaalde streefwaarde van 2022. Wel viel het stil in de tweede helft van 2022. Waarschijnlijk speelt de onrust in de landbouw hier een rol in. Met het geven van een voorkeurspositie aan biologische bedrijven bij de pachtuitgifte van provinciale gronden, hebben we wel een extra stimulans gegeven. Een tweede impuls was de Biokennisweek, die voor het eerst in 's-Hertogenbosch plaats vond. Daarnaast is een delegatie vanuit Noord-Brabant op werkbezoek geweest naar Denemarken. Door ondernemers en overheden te spreken, hebben we geleerd van hun succesvolle aanpak voor het stimuleren van biologische landbouw.