Omschrijving (toelichting)

 

Indicator 2022 2023 2024 2025
Datamaturiteit van het stuwende mkb 750 MKB-bedrijven hebben online datascan gedaan**)       Stijging naar gemiddeld 3,5 (op schaal van 1 tot 5)  
Omvang Brabantse data-economie 2 nieuwe icoonprojecten**)   Groei van de waarde van de Brabantse data-economie (€) met 20 %  
  Programma voor datastarters**)   Groei van het aantal bedrijven in de Brabantse data-sector met 15%  
  2 nieuwe digitale werkplaatsen **)   Groei van het aantal data-professionals in Brabant met 6 %  

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2022

 

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Om de datamaturiteit van het stuwende mkb te vergroten hebben we verschillende instrumenten ingezet. Zo hebben we in elke regio datacoaches gefinancierd en is er een subsidieregeling beschikbaar waarmee onze doelgroep een dataexpert kan inschakelen. Er is verder een online scan beschikbaar om te volgen hoe de datamaturiteit zich ontwikkelt. Het bereiken van het mkb om deze scan in te vullen laat nog te wensen over, hier worden aanvullende acties op ingezet. Al met al is het uiteindelijke doel om 850 mkb-bedrijven van individueel advies te hebben voorzien, dat doel lijkt vooralsnog haalbaar. Inmiddels hebben de datacoaches 300 adviesgesprekken gevoerd. Ook vanuit de digitale werkplaatsen van Avans en Fontys, en andere initiatieven worden mkb’ers geadviseerd.