Omschrijving (toelichting)

 

Outcome-Indicator 2022 2023 2024 2025
grondstofverbruik       In 2030 is 50% van ons primaire grondstofverbruik verminderd
Output-Indicator 2022 2023 2024 2025
Vergroten bewustwording binnen het thema maakindustrie 80 bedrijven zijn benaderd om ze te enthousiasmeren 250 bedrijven zijn benaderd    
Binnen het thema Voedsel en het project Agrofoodvoice worden 2 concrete initiatieven uitgevoerd m.b.v. innovatiecontracten en vouchers. 1 project met voucher uitgevoerd 2 projecten met vouchers zijn uitgevoerd.   Reststromen worden beter benut en leidt tot minder voedselverspilling, stimuleert de eiwittransitie.
Optimaliseren biobased ecosysteem 2 onderzoeksopdrachten zijn uitgevoerd      
Aanjagen van circulaire initiatieven binnen het thema bouw 2 projecten zijn gestart 6 projecten zijn gestart 7 projecten gestart  

Voor een uitgebreider overzicht van prestaties/resultaten verwijzen we naar het programmeringsdocument EKT 2022

 

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vastgesteld waar we in 2022 onverminderd aan hebben doorgewerkt. We zetten in op verduurzaming van bedrijventerreinen in het programma Grote Oogst en hebben de plannen van aanpak van 13 bedrijventerreinen (samen met onze partners) opgeleverd. Daarnaast ondersteunen we allerlei projecten zoals o.a. Building Balance waar we op zoek gaan ketensluiting (van teelt bij de agrariër tot aan het gebruik van biobased materialen in de bouw en alle schakels daartussen. We etaleren de goede voorbeelden van bedrijven en initiatieven door elk kwartaal De Gouden Cirkel uit te reiken. Tevens hebben we samen met VNO en de BOM het platform Brabant Onderneemt Circulair opgestart waar we MKB-bedrijven ondersteunen en verbinden met andere partners bij circulaire vraagstukken.